Zvolte si typ nemovitosti

Kontakt

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

společnost EXPERTA reality zpracovává veškeré osobní údaje výhradně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude naše realitní kancelář EXPERTA reality se sídlem: Domanín 140, 379 01 Třeboň, IČ 705 0202 shro­mažďovat, zpracovávat, používat a chránit Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Ochraně osobních údajů věnujeme, a vždy jsme věnovali, velkou pozornost. V souladu s platnými právními přepisy chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře.

Pokud jste našimi klienty, zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nutné k tomu, aby celý obchodní proces proběh v pořádku. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování třetím stranám pouze v nezbytných případech (jako je banka, advokátní kancelář, Váš finanční poradce). K tomuto účelu spolupracujeme jen se spolehlivými partnery. Ti jsou na základě smluvního vztahu vázáni mlčenlivostí a nesmí námi poskytnuté osobní údaje využívat k jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení nebo kontrolním orgánům státní správy v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

V naší realitní kanceláři dodržujeme také odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení.
Závěrem bychom Vás ještě rádi informovali, že v souvislosti s ochranou osobních údajů máte zejména tyto práva:

• právo na informaci • právo na přístup k osobním údajům • právo na opravu • právo na výmaz a být zapomenut • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku • právo na přenesení údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je společnost:

Realitní kancelář EXPERTA reality
IČO: 70510202
sídlo: Domanín 140, 379 01 Třeboň
Tel.: +420 773 584 754
E-mail: info@expertareality

Kontakt

Jitka Kubíčková - EXPERTA reality

Adresa:
Domanín 140
37901 Třeboň
IČO: 70510202

Jitka Kubíčková
telefon: +420 773 584 754
email: info@expertareality.cz

 

 

 

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů